Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Dokumentacja kontroli zarządczej na rok 2017

  Sąd Rejonowy w Limanowej, działając na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz §§ 12 i 31 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz. Urz. MS.2015.237), publikuje plan działalności na rok 2017 dla Sądu Rejonowego w Limanowej

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA

  Dzień 30 marca 2018 r.

  będzie dniem wolnym od pracy

   w Sądzie Rejonowym w Limanowej

  na podstawie

  Zarządzenie Nr A-0212-1/18

  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Limanowej

  z dnia 02 lutego 2018 roku

   

   

  Powyższy wolny dzień zostanie odpracowany w dniu 03 marca 2018 r.  w godzinach 730 do 1530.

   

  Czytajwięcejo:
 •  Zarządzenie Nr A-0212-1/18

  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Limanowej

  z dnia 02 lutego 2018 roku


  1. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a, art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t.) i § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.) u s t a l a m y: 

  Czytajwięcejo:
 • Sukcesywna dostawa druków i okładek akt dla Sądu Rejonowego w Limanowej.

  Nazwa: Sukcesywna dostawa druków i okładek akt dla Sądu Rejonowego w Limanowej.
  Oznaczenie postępowania: F-26.2-3/18
  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć