Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Sądu Rejonowego w Limanowej

  Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Sądu Rejonowego w Limanowej
  Oznaczenie postępowania: F – 26.2 – 25/17
  Czytajwięcejo:
 • I Ns 401/17

                                          Limanowa. dnia 19.06.2017 roku.

  Sygn. akt I Ns 401/17

   O G Ł O S Z E N I E

                   Sąd Rejonowym w Limanowej Wydział I Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt. I Ns 401/17 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawcy Eugeniuszowi Wojakowi zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy), wraz ze zrzeczeniem się uprawienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanej w dziale IV Kw NS1L/00047777/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, należności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą na rzecz Maryi Bednarek, która to kwota ma zostać wypłacona na żądanie następców prawych tej osoby na ich wniosek - bez żadnych warunków.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 352/17

                                                                                                                                                                                                                   Limanowa. dnia 5.06.2017 roku.

  Sygn. akt I Ns 352/17

   O G Ł O S Z E N I E

               W Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział I Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt. I Ns 352/17 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawcy Mirosławowi Łuczyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 0,30 zł (trzydzieści groszy), wraz ze zrzeczeniem się uprawienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanych w dziale IV Kw NS2L/00046016/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej,

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 239/17

  Sygn. akt I Ns 239/17

   

  P O S T A N O W I E N I E 

  Dnia 10 kwietnia 2017 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący:   SSR Piotr Borkowski

  po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu  niejawnym

  sprawy z wniosku Bogdana Ślagi i Celiny Ślagi

  przy uczestnictwie Andrzeja Cygala (Cygal), Julii Skowronek i  Jana Skowronka

  o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 834/16

  Sygn. akt I Ns 834/16

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 28 marca 2017 roku                    

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący – SSR Małgorzata Hybel

  po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Stanisława Cichorza, Marii Cichorz

  z udziałem  Józefa Cichorza, Andrzeja Janii, Jakuba Janii, Jana Janii, Tadeusza Janii, Józefa Zapała, Sebastiana Halama, Jana Halama, Józefa Michalczewskiego, Juliana Michalczewskiego, Franciszka Stożka, Jana Kowalczyka, Józefa Zapała, Jana Michalczewskiego, Szymona Kowalczyka, Michała Rapciaka, Józefa Halama, Józefa Stożka, Jana Stożka, Sebastiana Wsolaka, Antoniego Wsolaka, Józefa Wsolaka, Sebastiana Kowalczyka, Heleny Sragi, Joanny Gackowiec, Katarzyny Grabki, Jolanty Halama, Karoliny Janii, Anny Michalczewskiej, Anny Michalczewska-Misiury, Stefanii Sierchacz, Zofii Rapciak, Stefanii Sierhardowy, Anieli Sobczak, Marii Wiatrowy, Józefy Stożkowy, Józefy Górniak, Rozalii Górniak, Bronisławy Wsolak, Stefanii Wsolak, Anieli Kowalczyk, Marii Michalczewskiej, Józefy Michalczewskiej, Zofii Michalczewskiej, Elżbiety Starmach, Marii Liberdy, Stanisławy Głowy, Anieli Wsolak, Marianny Wsolak, Reginy Wsolak

   

  o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć