Zarządzenie Nr A-0003-4/14

Zarządzenie Nr A-0003-4/14

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Limanowej

z dnia 28 marca 2014 roku

 

 

1. Na podstawie arł. 22 § 1 pkt 1 oraz art. 31 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 200 lr. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013.427 j.t.) w związku z § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2014.259 j.t.) oraz wobec treści art. 130 § 2 kodeksu pracy ustalamy:

 

- dzień 18 kwietnia 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Limanowej z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 05 kwietnia 2014 roku.

- dzień 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Limanowej, za święto 3 maja 2014 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

- dzień 10 listopada 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Limanowej, za święto 1 listopada 2014 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

- dzień 24 grudnia 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Limanowej z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 13 grudnia 2014 roku.

- w dniach 05 kwietnia 2014 roku i 13 grudnia 2014 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Limanowej od godziny 7,30 do godziny 15,30.

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Limanowej.

 

 

 

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Limanowej


Elżbieta Postrożny

Prezes

Sądu Rejonowego w Limanowej


Piotr Borkowski