Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Limanowej

Aktualności

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W LIMANOWEJ

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Sąd Rejonowy w Limanowej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przekazania, dzierżawy lub darowizny.

Najczęściej czytane

Wydziały

Wydział I Cywilny Przewodniczący WydziałuSSR Piotr Borkowski   Kierownik SekretariatuStanisława Piechura     Tel: (18) 33 00 580 Tel: (18) 33 00 581 Tel: (18) 33 00 [...]

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 97.78.483 art. 173-177) Ustawaz dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 01.98.1070) [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Limanowej

ul. Józefa Marka 19

34-600 Limanowa

tel. 18 33 00 500
fax 18 33 00 502

 

Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:

Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych) lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)

Infolinia czynna w poniedziałek w godz. 730 do 1800 oraz od wtorku do piątku w godz. 730 do 1600

Jednostka Nadrzędna